Taxiservice i norr
Den som bor i Hudiksvall med omnejd och ringer efter en taxi, hamnar hos Norrhälsinge Beställningscentral. Härifrån dirigeras taxibilarna till rätt kund och rätt adress, dygnet runt, året om.
Norrhälsinge Beställningscentral är ett dotterbolag till X-Läns Taxiservice, vars VD heter Östen Johansson.
- Vi är i första hand ett serviceföretag åt taxiåkarna i länet, berättar Östen Johansson. Det betyder att vi har hand om all efterbehandling av deras taxametersystem, fakturering, redovisning och bokföring. Dessutom utfärdar vi Svea Taxikort, en möjlighet att åka ”samma” taxi på många orter i hela Sverige.

Det är taxibolagen Bollnäs Taxi, Delsbo Taxi, Hudiksvalls Taxi, Ljusdals Taxi, Nordanstigs Taxi och Söderhamns Taxi samt några enskilda taxiåkare som till största delen äger moderbolaget, X-Läns Taxiservice.
- Företaget bildades 1986, berättar Östen Johansson. Först sju år senare bildades Norrhälsinge Beställningscentral. Det är ett stabilt bolag med en omsättning på cirka 36 miljoner kronor. Vi har idag tre anställda i moderbolaget och cirka tio årsanställda i dotterbolaget.

När avregleringen gjordes i taxibranschen 1990, skulle allting styras upp mycket mer.
- Då blev det plötsligt aktuellt med upphandlingar av färdtjänst, skolresor och annat och taxameter med kvittoskrivare, plombering och tömning var ett krav i varje taxibil, säger Östen Johansson. År 2001 såldes X-läns beställningscentral i Gävle och huvudkontoret flyttades hit.

Genom sin roll som servicecenter för ett flertal åkerier kan X-läns Taxiservice vara en bra representant vid upphandlingar av olika slag.
- Det är en hel del saker som vi upphandlar centralt, berättar Östen Johansson. Några exempel är nya taxametrar, avtal på skolskjutsar, färdtjänst och annat. Vi servar cirka 120 bilar på olika nivåer, så det blir ju en del volymfördelar vid förhandlingarna.

X-läns Taxiservice sysselsätter cirka 200 personer och är verksamt i hela länet. I stort sett alla åkare är med i samarbetet. Det är bara några få som står utanför.
- Det har flutit på så pass bra att vi inte velat växa, men nu är några nya åkerier på väg in, säger VD Östen Johansson. Det ser riktigt bra ut!

X-Läns Taxiservice

Bransch:
Taxi

Telefon: 0650-35806
Fax: 0650-18391


Email:
osten.johansson@x-taxi.se

Hemsida:
www.x-taxi.se

Adress:
X-Läns Taxiservice
Box 1154
82414 Hudiksvall

| 13 SENASTE FÖRETAGEN